تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی
برگزاری باشگاه کتابخوانی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

برگزاری باشگاه کتابخوانی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

به گزارش روابط عمومی مرکز تبادل کتاب،باشگاه کتابخوانی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ با موضوع کتاب پنج قانون طلایی فروش با حضور جمعی از علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی برگزار شد.
طی این جلسه بخش ها و نکاتی از این کتاب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نوشته های مرتبط