تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی

فرآیند تبادل کتاب

مرحله اول: ارائه کتاب

تحویل حضوری

متقاضیان می توانند جهت ارائه و ثبت کتاب های خود به نشانی: تهران، چهار راه ولی عصر (عج)، خیابان مظفر شمالی مراجعه نمایند.

تحویل غیرحضوری

در صورتیکه کتب متقاضیان بیش از ۵۰ جلد باشد، می توانند فرم درخواست پیک رایگان را تکمیل نمایند که در اولین فرصت جهت هماهنگی و  ارسال پیک با آنها تماس گرفته می شود.

مرحله دوم: قیمت گذاری و ثبت کتاب

کتاب ها پس از ممیزی توسط کارشناسان مربوطه، پایین تر از قیمت روز بازار قیمت گذاری و ثبت می گردند و در صورت عدم فروش پس از گذشت سه هفته وارد بازه تخفیف می گردد.

تخفیفات ویژه

۳۰ درصد

کتاب‌های تحویلی پس از گذشت سه هفته از زمان ثبت و در هفته چهارم با ۳۰ درصد تخفیف به فروش می رسند.

۵۰ درصد

کلیه کتاب ها پس از گذشت چهار هفته یا یک ماه و در هفته پنجم با ۵۰ درصد تخفیف به فروش می رسند.

۷۰ درصد

بعد از گذشت ۲۴ هفته یا شش ماه از تاریخ ثبت کتاب ها می توانید با ۷۰٪ تخفیف، کتاب ها را خریداری نمایید.

مرحله سوم: خرید کتاب

خرید اعتباری

کاربران محترمی که کتاب های خود را به مرکز تبادل کتاب تحویل داده اند می توانند پس از فروش کتاب ها و دریافت اعتبار، به مرکز تبادل کتاب مراجعه نموده و با اعتبار خود کتاب های مورد نظرشان را خریداری نمایند.

خرید نقدی

در صورتی که در مرکز تبادل کتاب فاقد اعتبار باشید، یعنی کتابی برای تبادل ارائه نداده باشید، این امکان را دارید که از مرکز خرید نمایید و از تخفیف های ۳۰ ، ۵۰ و ۷۰ درصد بهرمند شوید.

مرحله چهارم: عودت کتاب

چنانچه کتاب های شما پس از ۳۲ هفته یا ۸ ماه مورد خرید قرار نگیرد، پیگیری عودت کتاب بر عهده صاحب کتاب می باشد و در صورت عدم پیگیری، مرکز تبادل کتاب از جانب مالک در خصوص استفاده از کتاب در فعالیت های خیریه و عام المنفعه تصمیم گیری می کند.