تهران، چهارراه ولیعصر، به سمت میدان انقلاب، خیابان مظفر شمالی

مرحله اول: ارائه کتاب

مراجعه حضوری

متقاضیان میتوانند جهت ارائه و ثبت کتاب های خود به نشانی چهار راه ولی عصر (عج)، خیابان مظفر شمالی مراجعه کنند.
تلفن گویا مرکز: ۶۶۱۷۷۸۹۲ – ۶۶۹۶۵۸۵۱
تلفکس: ۶۶۱۷۷۹۱۱

مراجعه غیرحضوری

در صورتیکه کتب متقاضیان بیش از ۵۰ جلد باشد می توانند با شماره ۶۶۱۷۷۹۰۷ تماس حاصل نموده و یا در سایت مرکز به نشانی وارد شده و فرم در خواست پیک رایگان را تکمیل نمایند و در اولین فرصت سرویس رایگان جهت دریافت کتابها  ارسال می گردد.

مرحله دوم: قیمت گذاری کتاب

کتاب ها پس از ممیزی توسط کارشناسان مربوطه و بنا بر قیمت کتاب های موجود در بازار قیمت گذاری می گردند.

مرحله سوم: دریافت کتاب

اعتباری

کاربر محترم می تواند پس از دریافت اعتبار در قبال کتاب تبادل شده خود به مرکز تبادل مراجعه نموده و کتب مورد نیاز خود را از مجموعه کتب موجود تهیه نماید.

نقدی

کابر محترمی که در مرکز تبادل کتاب فاقد اعتبار می باشد، می تواند کتاب مورد نیاز خود را با حداقل ۳۰درصد پائین تر از قیمت بازار و بصورت نقدی تهیه نماید.

تخفیفات ویژه

%۳۰

کابر محترمی که در مرکز تبادل کتاب فاقد اعتبار می باشد، می تواند کتاب مورد نیاز خود را با حداقل ۳۰درصد پائین تر از قیمت بازار و بصورت نقدی تهیه نماید.

%۵۰

چنانچه پس از مدت چهار هفته (۱ماه) خریداری برای کتاب نباشد ۵۰ درصد تخفیف به مدت ۲۰ هفته(۵ماه) بر روی کتاب ها اعمال می گردد.

%۷۰

نهایتا پس از سپری شدن ۲۴ هفته(۶ ماه) از تاریخ ثبت چنانچه کتاب مورد نظر مورد تبادل قرار نگیرد،۷۰ در صد تخفیف به مدت ۸ هفته(۲ماه) بر روی بهای آن اعمال می گردد.

چنانچه پس از دوره های تخفیفی(۳۲ هفتهای یا ۸ ماهه) مورد هرید و یا مبادله قرار نگیرد، پیگیری عودت کتاب بر عهده صاحب کتاب می باشد و در صورت عدم پیگیری، مرکز تبادل کتاب از جانب مالک در خصوص استفاده از کتاب در فعالیت های خیریه و عام المنفعه تصمیم گیری می کند.