تهران، چهارراه ولیعصر، به سمت میدان انقلاب، خیابان مظفر شمالی

آدرس:

تهران، چهارراه ولیعصر، خیابان انقلاب، ابتدای خ مظفر شمالی

تلفن گویا:

(۰۲۱) ۶۶۱۷۷۸۹۲-۶۶۹۶۵۸۵۱

روابط عمومی:

(۰۲۱) ۶۶۱۷۷۹۰۷

فکس:

(۰۲۱) ۶۶۱۷۷۹۱۱