تهران، چهارراه ولیعصر، به سمت میدان انقلاب، خیابان مظفر شمالی

باشگاه خیرین مرکز تبادل کتاب

سپاس از این امر خیرخواهانه و جریانی نیک اندیش

۱
تعداد خیرین کتاب
۱
تعداد کتب اهدایی
۱
تعداد مراکز اهدا شده