تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی

باشگاه کتابخوانی

باشگاه کتابخوانی مرکز تبادل کتاب با هدف ایجاد فضای تعاملی میان عموم علاقمندان به حوزه کتاب و کتاب‌خوانی راه اندازی گردیده است. در باشگاه بصورت هفتگی و با هم اندیشی اعضای حاضر در جلسه یک کتاب انتخاب و معرفی می گردد و پس از آن بخشی از کتاب روخوانی شده و اعضای باشگاه به نقد و بررسی کتاب مذکور می پردازند.

باشگاه کتابخوانی

عضویت رایگان

کلیه مخاطبین مرکز تبادل کتاب می توانند بصورت رایگان در این برنامه مشارکت داشته باشند.

مهمانان ویژه

در جلسات باشگاه کتابخوانی از مهمانان ویژه (کارشناسان ادبی، نویسندگان، مشاهیر و…) دعوت بعمل می آید.

مشارکت جمعی

این برنامه با مشارکت جمعی برگزار میگردد و حضار می توانند در کلیه موضوعات مشارکت داشته باشند.