تهران، چهارراه ولیعصر، به سمت میدان انقلاب، خیابان مظفر شمالی

نام کتاب: خانه خراب ها

نویسنده: ویلیام ترور

 خلاصه: فطرت و شخصیت واقعی انسانها را از روی ظاهرشان، اظهار نظرهایشان، رفتارهای کلیشه وار اجتماعی شان و… نمیشود شناخت. در بروز ناملایمات و حوادث و موقعیت های خاص شغلی، خانوادگی، اجتماعی و روانشناختی و امثال ذالک است که لایه های پنهان روان و شخصیت انسانها خود می نمایانند. اکثریت قریب به اتفاق منتقدین ادبی اروپایی و آمریکایی معتبر و شناخته شده معاصر ویلیام ترور نویسنده شهیر ایرلندی را در به کار گیری چنین دستمایه هایی در آثارش در سرتاسر جهان انگلیسی زبان بی بدیل می دانند و معتقدند ترور لایه های درونی پیچیده و زخم خورده انسانها را با زبانی عامه فهم و با به کارگیری تکنیک های شناخته شده ادبیات روانی در معرض دید خوانندگان قرار میدهد و این امکان را برای آنان فراهم می آورد تا حوزه های خاصی از زندگی آشکار و نهان انسان های به ظاهر عادی را بهتر از آنچه که قبل از مطالعه آثار او درک می کردند درک کنند..