تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی
معرفی مجموعه داستانهای کودکانه فسقلی ها

معرفی مجموعه داستانهای کودکانه فسقلی ها

این مجموعه دربرگیرنده چندین جلد کتاب است که شخصیت اصلی هر یک از آنها دختر یا پسر کوچولویی است که یک ویژگی یا عادتی منفی دارد: لجباز است؛ زیادی غذا می‌خورد؛ بیش از حد تلویزیون تماشا می‌کند؛ خجالتی است؛ خبرچینی می‌کند؛ جیغ و داد راه می اندازد و…

نوشته های مرتبط