تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی
نقد کتاب نبرد تنگه ها در تبادل کتاب

نقد کتاب نبرد تنگه ها در تبادل کتاب

به گزارش “روابط عمومی” مرکز تبادل کتاب مورخ دوشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱ جلسه نقد کتاب “نبرد تنگه ها” توسط نشر ۲۷ در سالن کنفرانس این مجموعه برگزار شد.

کتاب نبرد تنگه ها بیانگر نقش شهید “حسن باقری” در عملیات فتح المبین میباشد.

 

نوشته های مرتبط