تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی
دیدار تبادل کتابی ها با کودکان خانه آفتاب

دیدار تبادل کتابی ها با کودکان خانه آفتاب

به مناسبت هفته کتاب و روز جهانی کودکان بی سرپرست، همکاران مرکز تبادل کتاب در خانه آفتاب (مرکز نگهداری کودکان شهدای افسریه) حضور پیدا کردند و  به کودکان این مرکز هدایایی اهدا گردید.

نوشته های مرتبط