تهران، چهارراه ولیعصر، به سمت میدان انقلاب، خیابان مظفر شمالی