تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی
حضور مرکز تبادل کتاب در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم

حضور مرکز تبادل کتاب در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم

حضور مرکز تبادل کتاب در سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کردیم
حضور مرکز تبادل کتاب در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم
تا ۲۶ فروردین ماه از ساعت ۱۷ الی ۱ بامداد
تهران، مصلی امام خمینی، شبستان(راهروی اصلی) جنب غرفه همراه اول، ستون ۶۳

نوشته های مرتبط