تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی
برگزاری جلسات شما در مرکز تبادل کتاب

برگزاری جلسات شما در مرکز تبادل کتاب

به گزارش روابط عمومی مرکز تبادل کتاب،شما عزیزان می توانید جلسات فرهنگی و آموزشی خودتان را در سالن کنفرانس مرکز تبادل کتاب برگزار کنید.
جهت هماهنگی برگزاری جلسات می توانید با شماره ۶۶۱۷۷۹۰۷ تماس بگیرید.

نوشته های مرتبط