تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی
بازدید مشاور معاون پارلمانی رییس جمهور و مشاور بنیاد ملی کوثر از مرکز تبادل کتاب

بازدید مشاور معاون پارلمانی رییس جمهور و مشاور بنیاد ملی کوثر از مرکز تبادل کتاب

روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ آقایان دکتر حسین عابدی (مشاور محترم معاون پارلمانی رییس جمهور) و دکتر اسماعیلی (مشاور بنیاد ملی کوثر) از مجموعه فعالیت‌ها و بخش‌های اجرایی مرکز تبادل کتاب بازدید و مقرر گردید، نسبت به انجام هماهنگی‌های لازم جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌های اجرایی نهادهای همتا و همکار در حوزه کتاب، نسبت به اطلاع‌رسانی شهروندان و نهادهای اجرایی در تعامل با این مرکز اقدامات لازم صورت پذیرد.

نوشته های مرتبط