تهران،چهارراه‌ولیعصر،خیابان‌انقلاب،ابتدای‌خیابان‌ برادران‌مظفرشمالی
افتتاح اتصال سامانه مرکز تبادل کتاب به کتابخانه ملی

افتتاح اتصال سامانه مرکز تبادل کتاب به کتابخانه ملی

طبق گزارش روابط عمومی مجموعه تبادل کتاب،مورخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ افتتاح اتصال سامانه مرکز تبادل کتاب به کتابخانه ملی توسط رئیس سازمان بسیج شهرداری جناب آقای “هادی سهامی”انجام شد.
طی این افتتاحیه از “باشگاه مشتریان”و “باشگاه کتابخوانی” مرکز تبادل کتاب رونمایی شد.

نوشته های مرتبط