1111

تخفیف ویژه تابستان

۱۱

خرداد

خرید-کتاب

تخفیف 70 درصد

مراجعین محترم مرکز تبادل کتاب
طبق روند کاری مرکز تبادل  با اتمام  تخفیف های 30 و 50 درصد  کتاب ها، جهت تسهیل خرید شما کتابدوستان دوره جدید تخفیف های 70 درصد شامل کتاب های فصل بهار و تابستان سال گذشته شروع شد.
به این ترتیب به اطلاع خریداران و صاحبان کتاب می رساند ، کتابهایی که از فروردین  تا شهریور 95 در مرکز تبادل کتاب به ثبت رسیده اند شامل تخفیف 70 درصد میشوند تا شما علاقه مندان  سبد خرید کتاب های تابستانی خود را با کمترین قیمت  از ما تهیه کنید و اوقات فراغت خوبی را با کتاب خوش باشید.
منتظر حضور گرمتان هستیم.

- tabadolu, ,

0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *