درخواست پیک رایگان

شهروندانی که بیش از 50 جلد کتب برای تبادل داشته باشند می توانند با پر کردن فرم زیر درخواست خود را ثبت نمایند تا در اولین فرصت سرویس رایگان جهت دریافت کتب ارسال گردد.لازم به ذکر است کتابها باید بسته بندی شده باشد و درب اصلی ساختمان به مسئول پیک تحویل داده شود.

نوع درخواست خود را انتخاب نمایید: